Artikelen door Gijsje Jacobs

Omgevingsvisie Ouder-Amstel

De gemeente Ouder-Amstel bereidt zich voor op de Omgevingswet. Samen met de gemeentelijke organisatie, college, raad én inwoners werkten we in 2021 aan een Plan van Aanpak voor de omgevingsvisie, het omgevingsplan en kaders voor participatie. Als vervolgstap begeleiden we de gemeente nu bij het opstellen van hun omgevingsvisie.

Vervolg gebiedsontwikkeling Werninkterrein Leiden

Het Werninkterrein in Leiden is een terrein tussen de Rijn, het spoor en het bedrijventerrein Amphoraweg. Op dit terrein staat een voormalige betoncentrale. De komende jaren wordt het gebied ontwikkeld tot een plek waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Maakdestad zet hiervoor samen met ontwikkelaar een levendig participatietraject op, dat past binnen het beleid van de gemeente Leiden.

Woonwensen voor de Hoeksche Waard

Om de Hoeksche Waard vitaal te houden, wil de gemeente een betere balans in de bevolkingssamenstelling. Met de inbreng van (potentiële) inwoners en experts maakten we een bruikbaar advies (‘Waard voor je geld’) met het gebiedseigen voorstel voor de Hoeksche Waardwoning.

Onze voorspelling voor 2022!

Het nieuwe jaar is vers van start. Overal tijd dus voor de jaarlijkse lijstjes! Wat verwachten we van 2022? Als het aan ons ligt, dan wordt 2022 het jaar van het wáármaken. Mouwen opstropen en aan de slag met gezonde en sterke plekken waar mensen blij van worden.