Artikelen door Gijsje Jacobs

Binding laat jongeren terugkeren naar de regio

Sense of place of binding met de eigen regio zijn aanknopingspunten om hoogopgeleide Friesen om ûtens terug te laten keren. Dat bleek uit de afstudeerscriptie van stadmaker Arjen. Deze minder tastbare binding met plekken komt ook in veel van Arjens projecten terug bij MaakdeStad.

We zijn van start in Nissewaard!

Het team van Gemeente Nissewaard, Maakdestad, Kickstad en RauwCC gaat de komende tijd aan de slag om een uitnodigende Omgevingsvisie voor Nissewaard te maken. Een gebiedsgerichte visie die praktisch is én inspireert. En die we natuurlijk in cocreatie met de Nissewaarders gaan opstellen.

Omgevingsvisie Zoeterwoude

De Zoeterwoudse omgevingsvisie is vastgesteld. Maakdestad begeleidde de gemeente bij het opstellen van deze visie. Doel was om ‘m duidelijk, toegankelijk en van iedereen te maken. Zodat inwoners en organisaties zich erin herkennen en de visie samen gaan uitvoeren.

Expeditie Zaanstad Noord

Op zaterdag 10 september was de eerste Expeditie Zaanstad Noord! Tijdens dit evenement konden inwoners bijzondere plekken bezoeken in Wormerveer, West-Knollendam, Krommenie en Assendelft. Plekken waar al mooie dingen gebeuren of nog gaan gebeuren! Plekken waar we samen werken aan de toekomst: bijvoorbeeld met nieuwe woningen, ruimte voor ontmoeting, natuur en cultuur, goede scholen, bedrijven en fietspaden. En waar we onze geschiedenis natuurlijk niet vergeten.