Artikelen door Gijsje Jacobs

We zijn van start in Nissewaard!

Het team van Gemeente Nissewaard, Maakdestad, Kickstad en RauwCC gaat de komende tijd aan de slag om een uitnodigende Omgevingsvisie voor Nissewaard te maken. Een gebiedsgerichte visie die praktisch is én inspireert. En die we natuurlijk in cocreatie met de Nissewaarders gaan opstellen.

Omgevingsvisie Zoeterwoude

De Zoeterwoudse omgevingsvisie is vastgesteld. Maakdestad begeleidde de gemeente bij het opstellen van deze visie. Doel was om ‘m duidelijk, toegankelijk en van iedereen te maken. Zodat inwoners en organisaties zich erin herkennen en de visie samen gaan uitvoeren.

Expeditie Zaanstad Noord

Op zaterdag 10 september was de eerste Expeditie Zaanstad Noord! Tijdens dit evenement konden inwoners bijzondere plekken bezoeken in Wormerveer, West-Knollendam, Krommenie en Assendelft. Plekken waar al mooie dingen gebeuren of nog gaan gebeuren! Plekken waar we samen werken aan de toekomst: bijvoorbeeld met nieuwe woningen, ruimte voor ontmoeting, natuur en cultuur, goede scholen, bedrijven en fietspaden. En waar we onze geschiedenis natuurlijk niet vergeten.

Omgevingsvisie Ouder-Amstel

De gemeente Ouder-Amstel bereidt zich voor op de Omgevingswet. Samen met de gemeentelijke organisatie, college, raad én inwoners werkten we in 2021 aan een Plan van Aanpak voor de omgevingsvisie, het omgevingsplan en kaders voor participatie. Als vervolgstap begeleiden we de gemeente nu bij het opstellen van hun omgevingsvisie.

Vervolg gebiedsontwikkeling Werninkterrein Leiden

Het Werninkterrein in Leiden is een terrein tussen de Rijn, het spoor en het bedrijventerrein Amphoraweg. Op dit terrein staat een voormalige betoncentrale. De komende jaren wordt het gebied ontwikkeld tot een plek waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Maakdestad zet hiervoor samen met ontwikkelaar een levendig participatietraject op, dat past binnen het beleid van de gemeente Leiden.