Berichten

De nieuwe stationsomgeving van Best

De stationsomgeving van Best wordt een aantrekkelijk, duurzaam en innovatief woon-, werk- en verblijfsgebied. Maakdestad is gevraagd om samen met de gemeente, projectontwikkelaar en stedenbouwkundig bureau een uitnodigend en energiek participatieproces vorm te geven.

Multifunctionele Landbouw: toetsingswijzer voor het Hoeksche Waardse buitengebied

Steeds meer agrariërs in de Hoeksche Waard combineren de productie van voedsel en groen met de levering van maatschappelijke producten en diensten. Dit heet multifunctionele landbouw. Aan Maakdestad de vraag of wij een helder en praktisch toetsingswijzer voor deze activiteiten kunnen maken.