Berichten

In gesprek over de nieuwe stationsomgeving Best!

De stationsomgeving van Best is één van de belangrijkste ontwikkelingen. Het wordt een aantrekkelijk én duurzaam woon-, werk- en verblijfsgebied. Maakdestad werkt aan het participatieproces samen met de Gemeente Best en SDK Vastgoed B.V.

We zijn van start met het gebiedspaspoort Moordrecht!

De gemeente Zuidplas heeft in 2021 een omgevingsvisie opgesteld. Als vervolgstap zet Maakdestad per dorp een co-creatie proces op. En we zijn nu van start in Moordrecht!

Expeditie Zaanstad Noord: tweede editie!

Op zaterdag 17 en zondag 18 juni was de tweede Expeditie Zaanstad Noord! Tijdens dit evenement konden inwoners bijzondere plekken bezoeken in Wormerveer, West-Knollendam, Krommenie en Assendelft.

We zijn van start in Nissewaard!

Het team van Gemeente Nissewaard, Maakdestad, Kickstad en RauwCC gaat de komende tijd aan de slag om een uitnodigende Omgevingsvisie voor Nissewaard te maken. Een gebiedsgerichte visie die praktisch is én inspireert. En die we natuurlijk in cocreatie met de Nissewaarders gaan opstellen.

Gebiedspaspoort Zevenhuizen en Oud Verlaat: unaniem vastgesteld!

De gemeenteraad Zuidplas stelde het gebiedspaspoort Zevenhuizen en Oud Verlaat unaniem vast! Vanaf nu kunnen initiatiefnemers, ambtenaren en bestuurders het gebiedspaspoort gebruiken bij het opzetten of beoordelen van een initiatief.

Klimaatweek Ouder-Amstel: meedenken over het duurzaamheidsbeleid

De gemeente Ouder-Amstel bereidt zich voor het duurzaamheidsbeleid. Tijdens de Klimaat Week konden inwoners in gesprek gaan over wat er allemaal al gebeurt in de gemeente, wat inwoners zelf kunnen doen én om input op te halen.

Omgevingsvisie Zoeterwoude

De Zoeterwoudse omgevingsvisie is vastgesteld. Maakdestad begeleidde de gemeente bij het opstellen van deze visie. Doel was om ‘m duidelijk, toegankelijk en van iedereen te maken. Zodat inwoners en organisaties zich erin herkennen en de visie samen gaan uitvoeren.

Expeditie Zaanstad Noord

Op zaterdag 10 september was de eerste Expeditie Zaanstad Noord! Tijdens dit evenement konden inwoners bijzondere plekken bezoeken in Wormerveer, West-Knollendam, Krommenie en Assendelft. Plekken waar al mooie dingen gebeuren of nog gaan gebeuren! Plekken waar we samen werken aan de toekomst: bijvoorbeeld met nieuwe woningen, ruimte voor ontmoeting, natuur en cultuur, goede scholen, bedrijven en fietspaden. En waar we onze geschiedenis natuurlijk niet vergeten.