Berichten

De nieuwe stationsomgeving van Best

De stationsomgeving van Best wordt een aantrekkelijk, duurzaam en innovatief woon-, werk- en verblijfsgebied. Maakdestad is gevraagd om samen met de gemeente, projectontwikkelaar en stedenbouwkundig bureau een uitnodigend en energiek participatieproces vorm te geven.

Dorpshart Ter Aar: naar een gezellig en toekomstbestendig centrum!

De gemeente Nieuwkoop en Kavel Vastgoed hebben een duidelijke ambitie voor het centrum: een aantrekkelijk Dorpshart met logische routes en een goede bereikbaarheid. En veel groen om aangenaam te verblijven. Maar hoe kom je tot een gedragen plan? Dat was de vraag aan Maakdestad.

MAAK.Noord: een strategie voor de toekomst van Zaanstad Noord

Zaanstad Noord staat voor grote opgaven: wonen, bereikbaarheid, gezondheid, voorzieningen voor jongeren. Samen met medewerkers van de gemeente, partijen en inwoners ging Maakdestad aan de slag met het opstellen van een actieve strategie voor MAAK.Noord.

Een vliegende start voor de Renkumse omgevingsvisie (2)

Een vliegende start voor de Renkumse omgevingsvisie

Een echte Renkumse aanpak van de omgevingsvisie? Die maakten we de afgelopen maanden niet van achter ons bureau..