Berichten

De nieuwe stationsomgeving van Best

De stationsomgeving van Best wordt een aantrekkelijk, duurzaam en innovatief woon-, werk- en verblijfsgebied. Maakdestad is gevraagd om samen met de gemeente, projectontwikkelaar en stedenbouwkundig bureau een uitnodigend en energiek participatieproces vorm te geven.