Berichten

Woonbalans: ruimte bieden en afwegingen maken over initiatieven

Vanuit de Gemeente Hoeksche Waard kwam de behoefte om woningbouwinitiatieven beter te kunnen sturen en hierbij invulling te geven aan de ‘weging van waarden’. Dit vraagt dus om een toegankelijk en concreet toetsingskader; de Woonbalans!