Berichten

MAAK.Noord: een strategie voor de toekomst van Zaanstad Noord

Zaanstad Noord staat voor grote opgaven: wonen, bereikbaarheid, gezondheid, voorzieningen voor jongeren. Samen met medewerkers van de gemeente, partijen en inwoners ging Maakdestad aan de slag met het opstellen van een actieve strategie voor MAAK.Noord.

Woonbalans: ruimte bieden en afwegingen maken over initiatieven

Vanuit de Gemeente Hoeksche Waard kwam de behoefte om woningbouwinitiatieven beter te kunnen sturen en hierbij invulling te geven aan de ‘weging van waarden’. Dit vraagt dus om een toegankelijk en concreet toetsingskader; de Woonbalans!

Woonbalans: ruimte bieden en afwegingen maken over initiatieven

Samen met de Gemeente Hoeksche Waard ontwikkelde Maakdestad de ‘woonbalans’, een handig hulpmiddel om positief en gericht het gesprek te voeren met initiatiefnemers, binnen én buiten het gemeentehuis.